Vẫn thiếu giáo viên, tại sao tốt nghiệp sư phạm không xin được việc?

Tình trạng thừa, thiếu giáo viên vẫn xảy ra cục bộ ở nhiều địa phương. Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn
Tình trạng thừa, thiếu giáo viên vẫn xảy ra cục bộ ở nhiều địa phương. Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn
Tình trạng thừa, thiếu giáo viên vẫn xảy ra cục bộ ở nhiều địa phương. Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn
Lên top