Văn phòng đất đai huyện “vẽ” thêm thủ tục, ngâm hồ sơ tách thửa

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Tuy Phước. Ảnh: Q.Đ
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Tuy Phước. Ảnh: Q.Đ
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Tuy Phước. Ảnh: Q.Đ
Lên top