Vấn nạn tắc đường: Mơ về hệ thống tàu điện ngầm

Người dân Paris đứng chờ tại ga tàu điện ngầm. Ảnh: Hoài Thương.
Người dân Paris đứng chờ tại ga tàu điện ngầm. Ảnh: Hoài Thương.
Người dân Paris đứng chờ tại ga tàu điện ngầm. Ảnh: Hoài Thương.
Lên top