Vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu công dân: Nên đột phá thủ tục hành chính!

Từ ngày 1.7 chính thức vận hành cơ sở dữ liệu sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn.
Từ ngày 1.7 chính thức vận hành cơ sở dữ liệu sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn.
Từ ngày 1.7 chính thức vận hành cơ sở dữ liệu sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn.
Lên top