Vẫn chưa kết luận về việc dừng đề án Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh

Quảng Ngãi sẽ dừng đề án Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh. Ảnh: Hà Nghiêm
Quảng Ngãi sẽ dừng đề án Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh. Ảnh: Hà Nghiêm
Quảng Ngãi sẽ dừng đề án Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh. Ảnh: Hà Nghiêm
Lên top