Vẫn chưa bắt được người vẽ bậy trên con đường Nghi Tàm trăm tỉ

Con đường trăm tỉ ở Hà Nội vừa mở rộng đã chi chít hình vẽ graffiti. Ảnh Tan.
Con đường trăm tỉ ở Hà Nội vừa mở rộng đã chi chít hình vẽ graffiti. Ảnh Tan.
Con đường trăm tỉ ở Hà Nội vừa mở rộng đã chi chít hình vẽ graffiti. Ảnh Tan.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top