Cưỡng chế thu hồi đất cho tư nhân làm trại lợn:

Văn bản “lạ” của Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Dự án trại chăn nuôi lợn và trồng cây ăn quả của tư nhân tại xã Hương Xuân. Ảnh: QĐ
Dự án trại chăn nuôi lợn và trồng cây ăn quả của tư nhân tại xã Hương Xuân. Ảnh: QĐ
Dự án trại chăn nuôi lợn và trồng cây ăn quả của tư nhân tại xã Hương Xuân. Ảnh: QĐ
Lên top