Vài suy nghĩ nhân vụ em học sinh lớp 10 bị mất chân

Ông Doãn Hữu Long - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk chủ trì buổi họp báo.
Ông Doãn Hữu Long - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk chủ trì buổi họp báo.
Ông Doãn Hữu Long - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk chủ trì buổi họp báo.
Lên top