"Vá chằng, vá đụp" trên tuyến đường hơn 2.400 tỉ đồng

Tình trạng hằn lún, xuống cấp xuất hiện từ khi tuyến đường được đưa vào khai thác sử dụng.
Tình trạng hằn lún, xuống cấp xuất hiện từ khi tuyến đường được đưa vào khai thác sử dụng.
Tình trạng hằn lún, xuống cấp xuất hiện từ khi tuyến đường được đưa vào khai thác sử dụng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top