Ủy ban huyện Hương Khê bị phê bình, yêu cầu kiểm điểm

Cảnh ngập lụt ở Chợ Hôm xã Phương Mỹ (nay là xã Điền Mỹ). Ảnh: Trần Tuấn.
Cảnh ngập lụt ở Chợ Hôm xã Phương Mỹ (nay là xã Điền Mỹ). Ảnh: Trần Tuấn.
Cảnh ngập lụt ở Chợ Hôm xã Phương Mỹ (nay là xã Điền Mỹ). Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top