Ưu tiên vaccine chưa đúng: Quảng Nam yêu cầu Ban GĐ Sở Y tế kiểm điểm

Tiêm vaccine cho các đối tượng ưu tiên đợt 3 ở nhà đa năng Trường cao đẳng Y tế Quảng Nam trong đó có doanh nghiệp bất động sản. Ảnh: Thanh Chung
Tiêm vaccine cho các đối tượng ưu tiên đợt 3 ở nhà đa năng Trường cao đẳng Y tế Quảng Nam trong đó có doanh nghiệp bất động sản. Ảnh: Thanh Chung
Tiêm vaccine cho các đối tượng ưu tiên đợt 3 ở nhà đa năng Trường cao đẳng Y tế Quảng Nam trong đó có doanh nghiệp bất động sản. Ảnh: Thanh Chung
Lên top