Ưu đãi đối với người có công kể từ thời điểm 1.7.2021

Thêm đối tượng hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng từ ngày 1.7.2021. Ảnh: N.N
Thêm đối tượng hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng từ ngày 1.7.2021. Ảnh: N.N
Thêm đối tượng hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng từ ngày 1.7.2021. Ảnh: N.N
Lên top