Ứng phó với thảm họa: Bị động đến bao giờ?

Hiện tượng sạt lở bất thường tại biển Cửa Đại đến nay vẫn chưa có giải pháp xử lý.
Hiện tượng sạt lở bất thường tại biển Cửa Đại đến nay vẫn chưa có giải pháp xử lý.
Hiện tượng sạt lở bất thường tại biển Cửa Đại đến nay vẫn chưa có giải pháp xử lý.
Lên top