Ứng dụng đăng ký tiêm vaccine ngừa COVID-19: Đỉnh bảng và còn nhiều "sạn"

Ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử cho phép đăng ký trực tuyến tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 xếp vị trí số 1 về Ứng dụng miễn phí phổ biến nhất trên google Play Store. Ảnh: Thế Lâm.
Ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử cho phép đăng ký trực tuyến tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 xếp vị trí số 1 về Ứng dụng miễn phí phổ biến nhất trên google Play Store. Ảnh: Thế Lâm.
Ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử cho phép đăng ký trực tuyến tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 xếp vị trí số 1 về Ứng dụng miễn phí phổ biến nhất trên google Play Store. Ảnh: Thế Lâm.
Lên top