Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ùn tắc khi vãn cảnh chùa