Ùn tắc giao thông ở Hà Nội vẫn là “vấn nạn” chưa có lời giải

Tắc đường ở Hà Nội tối 19.11. Ảnh: TA
Tắc đường ở Hà Nội tối 19.11. Ảnh: TA
Tắc đường ở Hà Nội tối 19.11. Ảnh: TA
Lên top