UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu kiểm tra, xử lý các tàu xả dầu thải ra sông Đáy

Nhà máy nước sạch Thành Nam nhiều lần phải dừng bơm nước do dầu thải trên sông Đáy. Ảnh: NT
Nhà máy nước sạch Thành Nam nhiều lần phải dừng bơm nước do dầu thải trên sông Đáy. Ảnh: NT
Nhà máy nước sạch Thành Nam nhiều lần phải dừng bơm nước do dầu thải trên sông Đáy. Ảnh: NT
Lên top