UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo xem xét vụ nghi giao đất vàng cho doanh nghiệp với giá "bèo"

Tỉnh Nghệ An giao cho doanh nghiệp hơn 6.500 m2 đất tại TP Vinh để xây trường tiểu học. Ảnh: TĐ
Tỉnh Nghệ An giao cho doanh nghiệp hơn 6.500 m2 đất tại TP Vinh để xây trường tiểu học. Ảnh: TĐ
Tỉnh Nghệ An giao cho doanh nghiệp hơn 6.500 m2 đất tại TP Vinh để xây trường tiểu học. Ảnh: TĐ
Lên top