UBND Thị Xã Lagi nhanh chóng xử lý vụ “gạo không phải là thiết yếu"

UBND Thị Xã Lagi – Bình Thuận đã nhanh chóng vào cuộc và có công văn xử lý vụ việc.
UBND Thị Xã Lagi – Bình Thuận đã nhanh chóng vào cuộc và có công văn xử lý vụ việc.
UBND Thị Xã Lagi – Bình Thuận đã nhanh chóng vào cuộc và có công văn xử lý vụ việc.
Lên top