UBND quận 7 tạm dừng giao dịch trực tiếp, người dân nộp hồ sơ thế nào?

Ngày 17.6, UBND quận 7 tạm dừng hoạt động do có nhân viên nghi mắc COVID-19.  Ảnh: Huân Cao.
Ngày 17.6, UBND quận 7 tạm dừng hoạt động do có nhân viên nghi mắc COVID-19. Ảnh: Huân Cao.
Ngày 17.6, UBND quận 7 tạm dừng hoạt động do có nhân viên nghi mắc COVID-19. Ảnh: Huân Cao.
Lên top