UBND quận 7 lên tiếng việc người đàn ông tự xưng là "Ban chỉ đạo quận 7"

Lên top