CHIẾM DỤNG GẦM CẦU THANG KHU TẬP THỂ LÀM NƠI KINH DOANH:

UBND phường Thành Công bó tay?

Khu vực gầm cầu thang 3 bị lấn chiếm làm nơi kinh doanh. Ảnh: PV
Khu vực gầm cầu thang 3 bị lấn chiếm làm nơi kinh doanh. Ảnh: PV