UBND huyện Đông Hải (Bạc Liêu): Chi tiếp khách tới 3,3 tỉ đồng

Thường xuyên tiếp khách khiến nhiều địa phương rơi vào nợ nần. (ảnh minh họa của Nhật Hồ)
Thường xuyên tiếp khách khiến nhiều địa phương rơi vào nợ nần. (ảnh minh họa của Nhật Hồ)
Thường xuyên tiếp khách khiến nhiều địa phương rơi vào nợ nần. (ảnh minh họa của Nhật Hồ)
Lên top