Tuyến tránh BOT Cai Lậy tan nát, đầy “ổ voi” sau mùa mưa

Nhiều đoạn trên tuyến tránh TX.Cai Lậy đã hư hỏng nặng. Ảnh: K.Q
Nhiều đoạn trên tuyến tránh TX.Cai Lậy đã hư hỏng nặng. Ảnh: K.Q
Nhiều đoạn trên tuyến tránh TX.Cai Lậy đã hư hỏng nặng. Ảnh: K.Q
Lên top