Tuyên Quang: Sụt lún nguy hiểm, nhiều hộ dân phải di dời ngay trong đêm

Hố sâu do hiện tượng sụt lún nguy hiểm tạo thành. Ảnh: QC.
Hố sâu do hiện tượng sụt lún nguy hiểm tạo thành. Ảnh: QC.
Hố sâu do hiện tượng sụt lún nguy hiểm tạo thành. Ảnh: QC.
Lên top