Tuyến đường kiểu mẫu ở Hà Nội... bốc mùi vì ngổn ngang “bốt rác”

Dọc tuyến đường Lê Trọng Tấn ngổn ngang các túi rác thải chất đống. Ảnh: LN.
Dọc tuyến đường Lê Trọng Tấn ngổn ngang các túi rác thải chất đống. Ảnh: LN.
Dọc tuyến đường Lê Trọng Tấn ngổn ngang các túi rác thải chất đống. Ảnh: LN.
Lên top