Tuyển dụng giáo viên, thành phố Vinh bất ngờ đề xuất tiêu chí “lạ”

Giáo viên mầm non Nghệ An chặm sóc trẻ. Ảnh: Thái Hòa
Giáo viên mầm non Nghệ An chặm sóc trẻ. Ảnh: Thái Hòa
Giáo viên mầm non Nghệ An chặm sóc trẻ. Ảnh: Thái Hòa
Lên top