Tuyến đầu chống dịch chịu chấn thương tâm lý: Cần sự chia sẻ nhiều hơn

Nhân viên y tế phòng chống dịch COVID-19  tại Bắc Ninh (5.2021) kiệt sức. Ảnh: CTV.
Nhân viên y tế phòng chống dịch COVID-19 tại Bắc Ninh (5.2021) kiệt sức. Ảnh: CTV.
Nhân viên y tế phòng chống dịch COVID-19 tại Bắc Ninh (5.2021) kiệt sức. Ảnh: CTV.
Lên top