Tuyến buýt số 69 Bác Cổ - Dương Quang (Gia Lâm) nên có thêm điểm dừng

Tuyến Buýt số 69 Bác Cổ - Dương Quang (Gia Lâm) nên có thêm điểm dừng tại thôn Bình Trù. Ảnh: Phước Sang
Tuyến Buýt số 69 Bác Cổ - Dương Quang (Gia Lâm) nên có thêm điểm dừng tại thôn Bình Trù. Ảnh: Phước Sang
Tuyến Buýt số 69 Bác Cổ - Dương Quang (Gia Lâm) nên có thêm điểm dừng tại thôn Bình Trù. Ảnh: Phước Sang
Lên top