“Tửu vương chi bảo” – danh hão và cái giá phải trả

Trao giải cuộc thi "tửu vương chi bảo" - Ảnh: dantri.com.vn.
Trao giải cuộc thi "tửu vương chi bảo" - Ảnh: dantri.com.vn.
Trao giải cuộc thi "tửu vương chi bảo" - Ảnh: dantri.com.vn.
Lên top