Tượng 12 con giáp "khỏa thân": Phồn thực hay phản cảm?

Tượng 12 con giáp được xem phản cảm ở khu vui chơi Hải Phòng.
Tượng 12 con giáp được xem phản cảm ở khu vui chơi Hải Phòng.
Tượng 12 con giáp được xem phản cảm ở khu vui chơi Hải Phòng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM