"Tuổi già" tiên phong trên tuyến đầu phòng chống COVID-19

Ông Chuyên (thứ 2 từ trái sang) báo cáo với lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Trị và lãnh đạo Công đoàn ngành Y tế tỉnh Quảng Trị những khó khăn trong quá trình làm nhiệm vụ. Ảnh: Bội Nhiên.
Ông Chuyên (thứ 2 từ trái sang) báo cáo với lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Trị và lãnh đạo Công đoàn ngành Y tế tỉnh Quảng Trị những khó khăn trong quá trình làm nhiệm vụ. Ảnh: Bội Nhiên.
Ông Chuyên (thứ 2 từ trái sang) báo cáo với lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Trị và lãnh đạo Công đoàn ngành Y tế tỉnh Quảng Trị những khó khăn trong quá trình làm nhiệm vụ. Ảnh: Bội Nhiên.
Lên top