Từ Yahoo!360 đến Facebook: Người dùng không còn là “thượng đế”!

Facebook đang trong sóng gió dư luận khi ngày càng bị phản đối nhiều hơn. Ảnh chụp màn hình.
Facebook đang trong sóng gió dư luận khi ngày càng bị phản đối nhiều hơn. Ảnh chụp màn hình.
Facebook đang trong sóng gió dư luận khi ngày càng bị phản đối nhiều hơn. Ảnh chụp màn hình.
Lên top