Từ vụ Thơ Nguyễn: Những nội dung không được đăng trên YouTube

Dư luận phản đối việc TikToker, Youtuber Thơ Nguyễn dùng búp bê ''cầu vía học giỏi” cho trẻ em. Ảnh M.H
Dư luận phản đối việc TikToker, Youtuber Thơ Nguyễn dùng búp bê ''cầu vía học giỏi” cho trẻ em. Ảnh M.H
Dư luận phản đối việc TikToker, Youtuber Thơ Nguyễn dùng búp bê ''cầu vía học giỏi” cho trẻ em. Ảnh M.H
Lên top