Từ vụ nước sông Đà, sông Đuống: An ninh nguồn nước đang bị thách thức!

Những ngày cuộc sống người dân tại nhiều khu vực ở Hà Nội bị đảo lộn vì nước sạch sông Đà bị nhiễm bẩn (ảnh: S.T/LĐO).
Những ngày cuộc sống người dân tại nhiều khu vực ở Hà Nội bị đảo lộn vì nước sạch sông Đà bị nhiễm bẩn (ảnh: S.T/LĐO).
Những ngày cuộc sống người dân tại nhiều khu vực ở Hà Nội bị đảo lộn vì nước sạch sông Đà bị nhiễm bẩn (ảnh: S.T/LĐO).
Lên top