Từ vụ đội Than Quảng Ninh: Cần thiết phải có Hiệp hội cầu thủ Việt Nam

Cầu thủ Than Quảng Ninh không tập luyện chiều 31.3 để phản đối việc bị nợ lương. Ảnh: Khánh Đàm.
Cầu thủ Than Quảng Ninh không tập luyện chiều 31.3 để phản đối việc bị nợ lương. Ảnh: Khánh Đàm.
Cầu thủ Than Quảng Ninh không tập luyện chiều 31.3 để phản đối việc bị nợ lương. Ảnh: Khánh Đàm.
Lên top