Từ vụ “bùng” 150 mâm cỗ đến “bom hàng” - trò ác và vô đạo đức

Hành vi "bom hàng" 150 mâm cỗ cưới đang được điều tra làm rõ. Ảnh: Kim Anh.
Hành vi "bom hàng" 150 mâm cỗ cưới đang được điều tra làm rõ. Ảnh: Kim Anh.
Hành vi "bom hàng" 150 mâm cỗ cưới đang được điều tra làm rõ. Ảnh: Kim Anh.
Lên top