Từ tranh cãi về bộ sách tiếng Việt lớp 1: Nội dung dạy trẻ cần "an toàn"!

Một bài tập đọc trong bộ sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1 có nội dung gây tranh cãi.
Một bài tập đọc trong bộ sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1 có nội dung gây tranh cãi.
Một bài tập đọc trong bộ sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1 có nội dung gây tranh cãi.
Lên top