Từ TP Hồ Chí Minh về địa phương phải cách ly 7 hay 21 ngày?

Một chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên đỉnh đèo Hải Vân. Ảnh: Tường Minh
Một chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên đỉnh đèo Hải Vân. Ảnh: Tường Minh
Một chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên đỉnh đèo Hải Vân. Ảnh: Tường Minh
Lên top