Từ tháng 2.2021: Cấp sổ đỏ mới khi dồn điền, đổi thửa

Cấp sổ đỏ mới khi thực hiện dồn điền, đổi thửa từ ngày 8.2.2021. Ảnh minh hoạ: LD
Cấp sổ đỏ mới khi thực hiện dồn điền, đổi thửa từ ngày 8.2.2021. Ảnh minh hoạ: LD
Cấp sổ đỏ mới khi thực hiện dồn điền, đổi thửa từ ngày 8.2.2021. Ảnh minh hoạ: LD
Lên top