Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Từ sức ép học hành: Nghĩ về con, tôi bật khóc

Trường Nguyễn Khuyến. Ảnh: Cường Hải.
Trường Nguyễn Khuyến. Ảnh: Cường Hải.