Từ sự hớ hênh của SolarWinds, thêm cảnh báo người đào tiền ảo Pi

Việc đào tiền ảo Pi được cho là rất dễ dàng khiến nhiều người dùng smartphone đổ xô theo phớt lờ các cảnh báo về bảo mật. Ảnh: Thế Lâm.
Việc đào tiền ảo Pi được cho là rất dễ dàng khiến nhiều người dùng smartphone đổ xô theo phớt lờ các cảnh báo về bảo mật. Ảnh: Thế Lâm.
Việc đào tiền ảo Pi được cho là rất dễ dàng khiến nhiều người dùng smartphone đổ xô theo phớt lờ các cảnh báo về bảo mật. Ảnh: Thế Lâm.
Lên top