Từ quyết định của Đặng Thu Huyền, tôi thấy sự đồng cảm

Vận động viên bóng chuyền Đặng Thu Huyền giải nghệ ở tuổi 19. Ảnh: FBNV.
Vận động viên bóng chuyền Đặng Thu Huyền giải nghệ ở tuổi 19. Ảnh: FBNV.
Vận động viên bóng chuyền Đặng Thu Huyền giải nghệ ở tuổi 19. Ảnh: FBNV.
Lên top