Từ những vụ bê bối trong giáo dục: Đâu là "nhân vật số 1" trong nhà trường?

Học sinh trường THPT Long Thới trong một hoạt động ngoại khóa. Ảnh: FB Phạm Song Toàn.
Học sinh trường THPT Long Thới trong một hoạt động ngoại khóa. Ảnh: FB Phạm Song Toàn.
Học sinh trường THPT Long Thới trong một hoạt động ngoại khóa. Ảnh: FB Phạm Song Toàn.