Tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ: Người dân có thực sự muốn vậy?

Lên top