Từ “người yêu ảo” lừa đảo tiền thật, cảnh tỉnh những chiêu lừa qua mạng!

Đối tượng lừa đảo Lê Thị Thanh Thùy sa lưới cơ quan công an. Ảnh: CACC/LĐO.
Đối tượng lừa đảo Lê Thị Thanh Thùy sa lưới cơ quan công an. Ảnh: CACC/LĐO.
Đối tượng lừa đảo Lê Thị Thanh Thùy sa lưới cơ quan công an. Ảnh: CACC/LĐO.
Lên top