Từ ngày 5.12: Công khai thông tin 10 trường hợp người nộp thuế

Người nộp thuế có thể sẽ bị công khai thông tin theo quy định của pháp luật. Ảnh: Hải Nguyễn
Người nộp thuế có thể sẽ bị công khai thông tin theo quy định của pháp luật. Ảnh: Hải Nguyễn
Người nộp thuế có thể sẽ bị công khai thông tin theo quy định của pháp luật. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top