Từ ngày 1.7, nhiều thay đổi liên quan đến đăng ký tạm trú

Lên top