Từ ngày 1.7, hộ nghèo có thể được hỗ trợ tối thiểu 40 triệu đồng làm nhà

Lên top