Từ hôm nay, người dân được đăng ký xe mới online

Người dân có thể hoàn thiện thủ tục đăng ký xe, khai báo phương tiện online thông qua Chuyên mục “Đăng ký, khai báo phương tiện”  trên Cổng thông tin điện tử csgt.vn. Ảnh minh họa: csgt.vn
Người dân có thể hoàn thiện thủ tục đăng ký xe, khai báo phương tiện online thông qua Chuyên mục “Đăng ký, khai báo phương tiện” trên Cổng thông tin điện tử csgt.vn. Ảnh minh họa: csgt.vn
Người dân có thể hoàn thiện thủ tục đăng ký xe, khai báo phương tiện online thông qua Chuyên mục “Đăng ký, khai báo phương tiện” trên Cổng thông tin điện tử csgt.vn. Ảnh minh họa: csgt.vn
Lên top